Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат

Контрольна бота

з маркетингу банківської діяльності

Тема . Розробка плана маркетингу у складі бізнес-плана банку.

ПЛАН

ВСТУП....................................................................... 2

1. СУТНІСТЬ ПЛАНА МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО
МІСЦЕ В БІЗНЕС-ПЛАНІ БАНКУ............................. 3

2. СТРУКТУРА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ......................... 6

3. РОЗРОБКА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ НА РІВНІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ...................... 8

Перечень ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................... 11


ВСТУП

Важливою рисою сучасної банківської системи є організація комерційної діяльності банків на Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат планових засадах. Це зумовлено особливостями сучасної ринкової економіки, в якій спонтанна дія економічних законів органічно поєднується з застосуванням суб”єктами економіки розроблених ними планів.

Основним плановим документом для фірм, зокрема для банків, є бізнес-план, а одним з його найважливіших складових елементів систематично й цілеспрямовано працювати над вдосконаленням Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат своєї комерційної діяльності, використовуючи основні елементи маркетингу. Позаяк маркетинг ставить у центр уваги споживача, вся бота сучасного комерційного банку, який використовує принципи й методи маркетингу, спрямована на підпорядкування банківництва інтересам споживача банківських послуг.

1. СУТНІСТЬ ПЛАНА МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО
МІСЦЕ В БІЗНЕС-ПЛАНІ БАНКУ.

Словник-довідник “Банківська справа” пропонує таке Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат визначення поняття “маркетинг” : “Маркетинг – комплексна система організації й збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб споживачів і одержання прибутку на підставах дослідження й прогнозування ринку.” [1,83-84]

За сучасних разумов маркетинг є необхідним елементом успішного налагодження підприємницької діяльності в різних галузях. Особливим різновидом маркетингу є банківський маркетинг, який має на меті вирішення Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат наступних завдань :

· встановлення існуючих і потенційних ринків банківських послуг;

· вибір конкретних ринків і встановлення потреб замовника;

· встановлення довго- й короткотермінових цілей для розвитку існуючих і нових видів послуг;

· запровадження нових видів послуг у практику й контроль банку за реалізацією програми впровадження.

Ефективне подолання всіх цих заморочек вимагае від Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат банку розробки та втілення в життя бізнес-плану, зокрема такового його елементу як план маркетингу. “Бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти майбутнього комерційного підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може стикнутися, а також визначає способи вирішення цих заморочек. Вірно складений бізнес-план зрештою відповідає на питання — чи Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат варто взагалі вкладати гроші в цю справу та чи дасть вона прибутку?” [4,32].

У складанні бізнес-плану особисто беруть участь керівники банку.Моделюючи майбутню діяльність банку, вони водночас перевіряють свої задуми. Крім того, до формування бізнес-плану можуть бути залучені експерти.

Бізнес-план є перспективним документом, його складають на Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат 3-5 років. Основні показники для першого року роблять у щомісячній розбивці, для другого року – в щоквартальній і лише починаючи з третього року можна обмежитися річними показниками.

До основних елементів бізнес-плана банку належить план маркетингу, що обов`язково вміщує наступні положення :

1. Схема поширення банківських продуктів, тобто надання послуг, які пропонує даний Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат банк;

2. Ціноутворення, тобто формування цін на банківські послуги;

3. Реклама.

4. Методи стимулювання попиту на послуги даного банку.

5. Формування громадської думки про банк та його комерційну діяльність.

Розробляючи план маркетингу, банк намагається знайти відповіді на такі питання :

· Як буде реалізуватися банківський продукт?

· Як буде визначатися відсоток по кредитах, які надає банк Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат?

· Який рівень прибутковості на вкладені кошти банк планує реалізувати?

· Як буде організовуватися реклама й скільки на неї треба виділяти?

· В який спосіб банк домагатиметься зростання клієнтури – за рахунок створення нових філій чи за рахунок пошуку нових форм залучення клієнтів?

· Як буде організовано службу сервіса й скільки на це Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат буде потрібно коштів?

· Як домагатися доброї репутації банку в глазах громадськості?

Характеризуючи бізнес-план АКБ “Україна”, розроблений на 1997-2000 рр., А.В.Калина та А.А.Кощеєв зауважують, що в ньому “…визначені стратегічні завдання, вирішення яких зміцнить базу банківського капіталу. Це кардинальне поліпшення процесу кредитування, забезпечення ефективнішого управління кредитним ризиком, підсилення Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат управлінського контролю за операціями банку й діяльністю його філій; наданння клієнтурі різноманітних і високоякісних банківських послуг і розширенння на цій підставі бази фінансово стабільних клієнтів.” [2,46]

2. СТРУКТУРА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ.

Структуру плана маркетингу можна зобразити графічно в наступному вигляді :Як видно з запропонованої схеми, на початку плана маркетингу звичайно розміщують Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат перелік вихідних показників банківської діяльності, які дозволяють зорієнтуватися в поточній ринковій ситуації. Другий розділ плана маркетингу містить огляд і аналіз поточного становища банка на ринку. На підставі цього аналізу з`ясовують основні небезпеки й можливості, які має організація. Визначення небезпек і можливостей уявляє собою досить складний етап, що вимагає Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат ретельного вивчення як внутрішнього, так і зовнішнього середовища банку. Чим більше буде визначено небезпек і можливостей, тим менше несподіванок для банка може виникнути під час виконання плана.

“Спираючись на цілі, що стоять перед банком, … укладач плану окреслює коло завдань, що конкретизуються у відповідних цілях, на досягнення яких спрямовується план маркетингу. Оптимальний Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат шлях досягнення цих цілей уявляє собою стратегію маркетинга, що є окремим розділом плану. Стратегія маркетингу об`єднує окремі стратегії в області цільових ринків і кожного з елементів комплекса маркетингу…” [3,294-295]

План маркетингу визначає конкретні завдання в межах основних напрямів діяльності банку. Кожен з цих напрямів діяльності банка на окремих Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат ринках охоплює декілька груп банківських продуктів, споживацьких секторів або діяльність ряду підрозділів банку. Отже, банк розробляє три групи планів :

1) Плани підрозділів (відділень та інших структурних підрозділів банку);

2) Плани клієнтів (корпорацій);

Плани окремих банківських продуктів.

Власно кажучи, кожен із цих планів є планом маркетингу.

Крім усього цього, план маркетингу Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат містить комплексний бюджет, що визначає витрати на здіснення всіх заходів у межах даного плану.

3. РОЗРОБКА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ НА РІВНІ
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ.

При складанні плана маркетингу на рівні відділень та інших структурних підрозділів банку доводиться мати справу не з одним, а з декількома ринковими секторами. Це накладає відбиток на весь процес Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат планування, позаяк вимагає розробки відповідних стратегій для кожного сектора.

План маркетинга для ринкового сектору дещо простіше за план, складений на рівні відділень та інших організаційних одиниць. План маркетингу структурного підрозділу банку не може бути одержано шляхом обычного підсумування планов для певних обраних віддділенням банку ринкових секторів.Це Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат объяснюється специфікою обслуговування деяких секторів, яка виявляється в необхідності врахування додаткових факторів.

Передусім існує особливість у встановленні завданння та цілей, які мають бути досягнені за умови діяльності банка в декількох секторах. При цьому важливо, щоби такі цілі не суперечили одне одному, щоби виконаннння одних не загрожувало досягненню інших.

Аналіз вихідного становища Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат ринку, що подається у плані маркетингу відділення, відрізняється більшою увагою до вивчення й оцінки ринково-виробничих черт секторів.

Інший компонент плана маркетингу – оцінка факторів, що впливають на стратегію банка – за разумов планування на рівні відділень та інших організаційних одиниць видозмінюється у зв`язку з тим, що в кожному секторі Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат ринку, в якому діє підрозділ банку, існують свої співвідношення у ступені та нраві впливу різних факторів на обрану стратегію.Тому для визначення сукупного їх впливу на загальну стратегію, спрямовану на виконання поставленого завдання, важливо оцінити й взяти до уваги частку діяльності віддділення в тому чи іншому ринковому секторі Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат в загальному обсязі операцій, з урахуванням якої й розглядати питання сукупного впливу.

Оцінюючи наявні небезпеки й можливості, також необхідно враховувати обставину, наведену вище, позаяк розмір небезпек та можливостей в окремих секторах коригується на питому вагу діяльності підрозділа банку в загальному обсязі операцій.

Стратегія розвитку господарського ранца характеризується цілим набором Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат стратегій в обраних ринкових секторах.

У план маркетингу на рівні віддділень та інших структурних підрозділів банку вводять ключові змінні, що визначають величини стратегічних змін у регульованих факторах. До цих змінних належать :

А) Ефективність управлінння, що охоплює питання організаційної структури відділень, ефективності систем підготовки управлінських кадрів, систем заохочень та санкцій Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат. Важливим нюансом цієї змінної є також завдавання параметрів змін в основних показниках управлінських інформаційних систем.

Б) Ефективність систем обробки інформації. Зміни в цій області можуть зачіпати проблеми створення або ліквідації централізованого процеса обробки інформації. За певних разумов 100є необхідним запровадження автоматизованих систем для обробки інформації по декількох ринкових секторах.

В Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат) Сегментування. Дана змінна виокремлюється тому, що при боті відділення в декількох секторах питання сегментування повинні вирішуватися з огляду на те, щоби обрати одразу декілька ділянок ринку для направлення туди основних зусиль.

Г) Вдосконалення послуг. При розробці плана маркетингу на рівні відділень та інших структурних підрозділів стратегія розвитку послуг виновата Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат враховувати запити та потреби клієнтів всіх сементів, які обслуговує даний банк.

Д) Забезпечення ресурсами. Дана змінна стосується заморочек збільшення чи зменшення чисельності персонала, розмірів фондів, що формуються а також забезпеченості відділень обладнанням, приміщеннннями тощо.

Залучення до даного переліку деяких додаткових ключових змінних при розробці плана маркетингу на рівні відділень Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат та інших структурних підрозділів банку спричиняє необхідність складання планів дій, які мають на меті досягнення відповідних змін у регульованих факторах.

Всі ці особливості планування на рівні відділень та інших організаційних одиниць банку повинні враховуватися при розробці плана маркетингу, який має стати важливим документом, що спрямовує управлінський процес Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат у заздалегідь намічене річище. Проте жоден план маркетингу не здатний замінити творчий підхід та ініціативу менеджерів.

Перечень ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Банківська справа : Маленький словник-довідник / Уклад. А.В .Калина, В.М.Кочетков. – К.: МАУП, 1998. – 132 с.

2. Калина А.В., Кощеєв А.А. Работа современного коммерческого банка : Учеб.-метод. пособие. – К.: МАУП, 1997. - 224 с.

3. Спицын Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. / Худож. оформ.В.М.Штогрина. Тернополь : АО «Тарнекс», К.: ЦММС «Писпайс», 1993. – 656 с.

4. Управление делом : Экспресс-курс для деловых людей / Г.В.Щекин. – 2-е изд. – К.:МАУП, 1996. – 104 с.

– план маркетингу. Механізм конкуренції під загрозою витіснення з ринку банківських послуг Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку - реферат примушує банкиrostov-na-donu-feniks-2006-stranica-4.html
rostov-popribitiyu-kmestu-vizova-pozharnie-neuvideli-ognya-idima-pered-nimi-predstala-sovsem-drugaya-kartina-internet-resurs-webrostovru-12112012.html
rostovceva-tv-osobennosti-testirovaniya-studentov-v-processe-m-p-gorchakova-sibirskaya-otv-red-spbgeu-d-r.html