Розвиток теорії непрямого оподаткування


Додаток Г

Таблиця Г.1

Зведений бюджет України за видами доходів і видатків1)


1992

1993

1994

1995

1996

1997

миллиардов. крб.

% до ВВП

миллиардов. крб.

% до ВВП

миллиардов. крб.

% до ВВП

млн. грн.

% до ВВП

млн. грн.

% до ВВП

млн. грн.

% до ВВП

Доходи

1227,5

24,4

49621,8

33,5

523092,6

43,5

20689,9

38,0

30218,7

37,0

28112,0

30,1

у тому числі:

податок на прибуток підприємств

279,1

5,5

14473,5

9,8

142956,4

11,9

4860,6

8,9

5496,6

6,7

5792,1

6,2

податок на додану вартість

486,7

9,7

17206,5

11,6

129937,5

10,8

4529,9

8,3

6246,2

7,7

8242,3

8,8

акцизний збір

59,7

1,2

2513,8

1,7

16817,7

1,4

406,2

0,8

646,2

0,8

1207,9

1,3

надходження до Фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

124,2

2,5

2500,4

1,7

24066,8

2,0

1026,0

1,9

1490,1

1,8

1697,9

1,8

надходження Розвиток теорії непрямого оподаткування до Пенсійного фонду

-

-

-

-

94311,6

7,8

4189,2

7,7

7197,1

8,8

-

-

прибутковий податок з громадян

150,2

3,0

2883,4

1,9

33995,0

2,8

1595,3

2,9

2593,1

3,2

3295,7

3,5

плата за землю

16,4

0,3

776,4

0,5

4119,2

0,4

633,0

1,2

804,2

1,0

1006,9

1,1

інші надходження

111,2

2,2

9267,8

6,3

76888,4

6,4

3449,7

6,3

5745,2

7,0

6869,2

7,4

Видатки

1919,7

38,1

57248,7

38,6

630647,0

52,4

24302,8

44,6

34182,8

41,9

34312,7

36,7

у тому числі на:

підтримку галузей економіки

714,0

14,2

13897,8

9,4

209117,3

17,4

2336,9

4,3

3450,6

4,2

4423,6

4,7

соціальний захист населення

358,6

7,1

18059,9

12,2

70350,1

5,8

3321,3

6,1

4105,6

5,0

5607,7

6,0

фінансування соціальнокультурних закладів, установ та заходів

467,1

9,3

13848,7

9,3

133031,3

11,1

6021,4

11,1

7807,3

9,6

9758,7

10,4

оборону

108,7

2,1

2765,7

1,9

23355,7

1,9

1032,5

1,9

1226,6

1,5

1738,9

1,9

управління

65,3

1,3

3013,3

2,0

29758,5

2,5

1416,6

2,6

2282,5

2,8

2974,9

3,2

ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи

114,6

2,3

1939,2

1,3

22675,3

1,9

948,7

1,7

1524,4

1,9

1746,8

1,9

Пенсійний фонд

-

-

-

-

89729,5

7,4

4119,2

7,6

7233,6

8,9

-

-

інші видатки

91,4

1,8

3724,1

2,5

52629,3

4,4

5106,2

9,3

6552,2

8,0

8062,1

8,6

Дефіцит

692,2

13,7

7626,9

5,1

107554,4

8,9

3612,9

6,6

3964,1

4,9

6200,7

6,6

Доходи

28915,8

28,2

32876,4

25,2

49117,9

28,9

54934,6

26,9

61954,3

27,4

75165,4

28,5

у тому числі:

податок на прибуток підприємств

5694,4

5,5

6352,5

4,9

7698,4

4,5

8280,0

4,1

9398,3

4,2

13237,2

5,0

податок на додану вартість

7460,1

7,3

8409,2

6,4

9441,4

5,6

10348,4

5,1

13471,2

6,0

12598,1

4,8

акцизний збір

1288,8

1,3

1787,6

1,4

2239,7

1,3

2654,3

1,3

4098,2

1,8

5246,1

2,0

надходження до Фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

1415,6

1,4

283,0

0,2

136,7

0,1

20,7

0,0

-

-

-

-

надходження Розвиток теорії непрямого оподаткування до Пенсійного фонду

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прибутковий податок з громадян

3570,6

3,5

4434,4

3,4

6377,7

3,8

8774,9

4,3

10823,8

4,8

13521,3

5,1

плата за землю

1114,9

1,1

1090,3

0,8

1376,4

0,8

1618,6

0,8

1806,3

0,8

2032,3

0,8

інші надходження

8371,4

8,1

10519,4

8,1

21847,6

12,8

23237,7

11,4

22356,5

9,9

28530,4

10,8

Видатки

31195,6

30,4

34820,9

26,7

48148,6

28,3

55528,0

27,2

60318,9

26,7

75655,3

28,7

у тому числі на:

підтримку галузей економіки

7072,7

6,9

7174,8

5,5

7270,4

4,3

8282,7

4,1

7200,9

3,2

12206,0

4,6

соціальний захист населення

4227,0

4,1

4147,1

3,2

5985,2

3,5

8332,8

4,1

12643,9

5,6

12932,6

4,9

фінансування соціальнокультурних закладів, установ та заходів

8867,2

8,6

9308,3

7,1

13075,3

7,7

17186,8

8,4

21224,8

9,4

26690,0

10,1

оборону

1418,6

1,4

1557,9

1,2

2294,5

1,3

3039,9

1,5

3530,0

1,6

5279,5

2,0

управління

1311,4

1,3

1486,2

1,2

3384,8

2,0

3738,8

1,8

8588,8

3,8

10017,1

3,8

ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи

1420,0

1,4

1445,5

1,1

1810,6

1,1

1795,8

0,9

-

-

-

-

Пенсійний фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші видатки

6878,7

6,7

9701,1

7,4

14327,8

8,4

13151,2

6,4

7124,1

3,2

8530,1

3,2

Дефіцит

2279,8

2,2

1944,5

1,5

969,3

0,6

593,4

0,3

1635,4

0,7

489,9

0,2

1) За даними Держказначейства.

Таблиця Г.2

Динаміка доходів Державного бюджету України у 2003 - 2005 роках


Додаток Е


Ставки акцизного збору у Проекті податкового Кодексу 2006

Код товару згідно з УКТ Розвиток теорії непрямого оподаткування ЗЕД

Опис товару

Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

Ставки акцизного податку у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

1

2

3

4

2204 (крім 2204 10,2204 21 10 00,2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

0,25 грн. за 1 л

 

2204

(крім 2204 10,2204 21 10 00,2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

0,50 грн. за 1 л

 

2204 10,2204 21 10 00,2204 29 10 00

Вина ігристі

Вина газовані Розвиток теорії непрямого оподаткування

1,6 грн. за 1 л

 

2204 30

Виноматеріали виноградні

0

 

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

2,6 грн. за 1 л

 

2206 00

Зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними (крім зброджених плодових та ягідних напоїв (сидру, перрі Розвиток теорії непрямого оподаткування та інших) без додання спирту)

0,10 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 л

 

2206 00

Тільки зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) без додання спирту

1,2 грн. за 1 л

 

2207

Спирт етиловий неденатурований з концентрацією алкоголю не менш як 80 відсотків об'єму, спирт етиловий та інші спирти денатуровані будьякої концентрації Розвиток теорії непрямого оподаткування

17 грн. за 1 л 100відсоткового спирту

 

2208

(крім 2208 20)

Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об'єму, спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої

17 грн. за 1 л 100відсоткового спирту

 

2208 20

(крім 2208 20 12 00,2208 20 29 00 - тільки бренді, 2208 20 89 00 - тільки спирт коньячний)

Спиртові напої, одержані перегонкою виноградового вина або вичавок винограду

17 грн. за 1 л 100відсоткового Розвиток теорії непрямого оподаткування спирту

 

2208 20 12 00

Коньяк

6 грн. за 1 л 100відсоткового спирту

 

2208 20 29 00

Тільки бренді

6 грн. за 1 л 100відсоткового спирту

 

2208 20 89 00

Тільки спирт коньячний

16 грн. за 1 л 100відсоткового спирту.

 

2402 10 00 00

сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили [тонкі сигари], з вмістом тютюну

20 гривень за 100 шт.

9%

2402 20 90 10

Сигарети без фільтру з тютюну (цигарки)

6 гривень за 1000 шт Розвиток теорії непрямого оподаткування.

9%

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром з тютюну

13,5 гривні за 1000 шт.

9%

2403 10

Тютюн для паління, з вмістом або без вмісту замінників у будьякій пропорції

10 гривень за 1 кг

9%

2403 99 10 00

Жувальний і нюхальний тютюн

10 гривень за 1 кг

9%

2401

Тютюнова сировина Тютюнові відходи

0

0

2403

(крім 2403 99 10 00

2403 10)

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та Розвиток теорії непрямого оподаткування есенції

0

0

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

0,27 грн. за 1 л

 

 

Легкі дистиляти:

 

 

2710 00 11 00

для специфічних процесів переробки

12 євро за 1000 кг

 

2710 00 15 00

для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 00 110

12 євро за 1000 кг

 

 

Спеціальні бензини:

 

 

2710 00 21 00

уайтспірит

12 євро за 1000 кг

 

2710 00 25 00

інші

20 євро за 1000 кг

 

 

Бензини моторні:

 

 

2710 00 26 00

бензини авіаційні

20 євро за 1000 кг

 

2710 00 37 00

паливо бензинове реактивне

20 євро за 1000 кг

 

2710 00 39 00

інші Розвиток теорії непрямого оподаткування легкі фракції

20 євро за 1000 кг

 

 

Середні дистиляти:

 

 

2710 00 41 00

для специфічних процесів переробки


20 євро за 1000 кг

 

2710 00 45 00

для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 00 410

12 євро за 1000 кг

 


для інших цілей:

угасал (керосин):


 

2710 00 51 00

паливо реактивне

12 євро за 1000 кг

 

2710 00 55 00

2710 00 59 00

інший

20 євро за 1000 кг

 

2710 00 27 11

2710 00 27 31

2710 00 29 01

2710 00 32 01

2710 00 34 11

2710 00 34 31

2710 00 36 01

тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.0152000) сумішеві з вмістом не Розвиток теорії непрямого оподаткування менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД): А76 Ек, А80 Ек, А92 Ек, АІ93 Ек, А95 Ек, А98 Ек

60 євро за 1000 кг

 

2710 00 27 19

2710 00 27 39

2710 00 27 90

2710 00 29 09

2710 00 32 09

2710 00 34 19

2710 00 34 39

2710 00 34 90

2710 00 36 09

бензини моторні: А72, А76, А80, А90, А91, А92, АI93, А95, А96, А98 та бензини моторні інших марок

60 євро за 1000 кг

 

 

Виключити

 

 

2710 00 61 00

2710 00 65 00

2710 00 69 00

Важкі дистиляти (дизельне пальне)

30 євро за 1000 кг

 

3811 19 00 00

Високооктанові Розвиток теорії непрямого оподаткування кисневмісні домішки до бензинів (ТУУ 30183376.001 - 2000)

0

 

8703

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобіліфургони та гоночні автомобілі:

 

 

8703 10

 транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в Розвиток теорії непрямого оподаткування гольф та аналогічні транспортні засоби:


 

8703 10 11 00

 - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням

0,6 євро за 1см3

 

8703 10 18 00

 - інші

0,6 євро за 1 см3

 

 

 інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з Розвиток теорії непрямого оподаткування іскровим запалюванням та з кривошипношатунним механізмом:

 

 

8703 21

 - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см:

 

 

8703 21 10 00

 - нові

0,02 євро за 1 см3

 

8703 21 90

 - що використовувалися:


 

8703 21 90 10

 - не більш як 5 років

1 євро за 1 см3

 

8703 21 90 30

 - понад 5 років

1,25 євро за 1 см3

 

8703 22

 - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3: 

8703 22 10 00

 - нові

0,02 євро за 1 см3

 

8703 22 90

 - що використовувалися Розвиток теорії непрямого оподаткування:


 

8703 22 90 10

 - не більш як 5 років

1,25 євро за 1 см3

 

8703 22 90 30

 - понад 5 років

1,5 євро за 1 см3

 

8703 23

 - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3:

 

 


 - нові:

 

 

8703 23 11

 - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:

 

 

8703 23 11 10

 з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

0,03 євро за 1 см Розвиток теорії непрямого оподаткування3

 

8703 23 11 30

 з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

0,06 євро за 1 см3

 

8703 23 19

 - інші:

 

 

8703 23 19 10

 з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

0,03 євро за 1 см3

 

8703 23 19 30

з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

0,06 євро за 1 см Розвиток теорії непрямого оподаткування3

 

8703 23 90

 що використовувалися:

 

 

 

 з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3:

 

 

8703 23 90 11

 - не більш як 5 років

1,5 євро за 1 см3

 

8703 23 90 13

 - понад 5 років

2,0 євро за 1 см3

 

 

 - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3:

 

 

8703 23 90 31

 - не більш як 5 років

2,0 євро за 1 см3

 

8703 23 90 33

 - понад 5 років

3,0 євро за 1 см Розвиток теорії непрямого оподаткування3

 

8703 24

 - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3:

 

 

8703 24 10 00

 - нові

0,1 євро за 1 см3

 

8703 24 90

 що використовувалися:

 

 

8703 24 90 10

 - не більш як 5 років

3,0 євро за 1 см3

 

8703 24 90 30

 - понад 5 років

3,5 євро за 1 см3

 

 

 інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

 

 

8703 31

 - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см Розвиток теорії непрямого оподаткування3:

 

 

8703 31 10 00

 - нові

0,02 євро за 1 см3

 

8703 31 90

 - що використовувалися:

 

 

8703 31 90 10

 - не більш як 5 років

1,25 євро за 1 см3

 

8703 31 90 30

 - понад 5 років

1,5 євро за 1 см3

 

8703 32

з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3:

 

 


нові:


 

8703 32 11 00

Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

0,03 євро за 1 см3

 

8703 32 19 00

інші

0,03 євро за 1 см3

 

8703 32 90

що використовувалися Розвиток теорії непрямого оподаткування:


 

8703 32 90 10

Не більш як 5 років

1,75 євро за 1 см3

 

8703 32 90 30

понад 5 років

2 євро за 1 см3

 

8703 33

з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:

 

 

 

нові:

 

 

8703 33 11 00

Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

0,1 євро за 1 см3

 

8703 33 19 00

інші

0,1 євро за 1 см3

 

8703 33 90

 що використовувалися:

 

 

8703 33 90 10

Не більш як 5 років

2,5 євро за 1 см3

 

8703 33 90 30

понад 5 років

3,25 євро за Розвиток теорії непрямого оподаткування 1 см3

 

8703 90

 інші:

 

 

8703 90 10 00

 - транспортні засоби, обустроені електричними двигунами

100 євро за 1 шт.

 

8703 90 90 00

 - інші

100 євро за 1 шт.

 

8711 40 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без их з поршневим двигуном з іскровим запалюванням з кривошипношатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 500 см3, але не більш як 800 см3

0,2 євро Розвиток теорії непрямого оподаткування за 1 см3

 

8711 50 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без их з поршневим двигуном з іскровим запалюванням з кривошипношатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 800 см3

0,2 євро за 1 см3

 

8711 90 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без их, крім Розвиток теорії непрямого оподаткування тих, що з поршневим двигуном з іскровим запалюванням з кривошипношатунним механізмом; коляски

0,2 євро за 1 см3

 

8716 10 99 00

Причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах типу причепних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються

100 євро за 1 шт.

 Додаток Ж


Надходження податків та зборів до Зведеного бюджету по Дніпропетровській області у 1998 - 2005 роках Таблиця Ж Розвиток теорії непрямого оподаткування.1


Структура податків по Дніпропетровській області у 1998 році

Вид податку

млн. грн.

Прямі подоходні податки

932,4

Прибутковий податок з громадян

356,9

Податок на прибуток підприємств

369,7

Податки на власність (транспорт, земля та інше)

192,1

Податок для суб'єктів малого підприємництва

13,7

Непрямі податки

471,6

Податок на додану вартість

387,8

Плата за спеціальне користування водними ресурсами

14,6

Збір за геологорозвідувальні роботи

8,6

Акцизний збір

11,8

Збір до Державного інноваційного фонду

48,7

Інші Розвиток теорії непрямого оподаткування податки та неподаткові надходження

123,6

Місцеві податки і збори

29,1

Інші надходження

94,5

Разом

1527,6


Таблиця Ж.2

Структура податків по Дніпропетровській області у 1999 році

Вид податку

млн. грн.

Прямі подоходні податки

929,6

Прибутковий податок з громадян

486,8

Податок на прибуток підприємств

405,9

Податки на власність (транспорт, земля та інше)

207,8

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

29,1

Непрямі податки

496,4

Податок на додану вартість

317,7

Плата за спеціальне користування водними ресурсами

14,8

Збір за геологорозвідувальні Розвиток теорії непрямого оподаткування роботи

16,5

Акцизний збір

18,1

Збір до Державного інноваційного фонду

78,9

Інші податки та неподаткові надходження

274,9

Місцеві податки і збори

26,8

Інші надходження

248,1

Разом

1850,9


Таблиця Ж.3

Структура податків по Дніпропетровській області у 2000 році

Вид податку

млн. грн.

Прямі подоходні податки

1426,4

Прибутковий податок з громадян

574,1

Податок на прибуток підприємств

568,3

Податки на власність (транспорт, земля та інше)

240,7

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

43,3

Непрямі Розвиток теорії непрямого оподаткування податки

802,0

Податок на додану вартість

305,8

Плата за спеціальне користування водними ресурсами

269,0

Збір за геологорозвідувальні роботи

35,9

Акцизний збір

38,4

Збір до Державного інноваційного фонду

152,9

Інші податки та неподаткові надходження

110,8

Місцеві податки і збори

34,9

Інші надходження

75,9

Разом

2339,2


Таблиця Ж.4

Структура податків по Дніпропетровській області у 2001 році

Вид податку

млн. грн.

Прямі подоходні податки

1863,2

Прибутковий податок з громадян

820,6

Податок на прибуток підприємств

683,4

Податки на власність (транспорт, земля та Розвиток теорії непрямого оподаткування інше)

285,9

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

73,3

Непрямі податки

236,9

Податок на додану вартість

100,9

Плата за спеціальне користування водними ресурсами

56,8

Збір за геологорозвідувальні роботи

36,3

Акцизний збір

42,9

Інші податки та неподаткові надходження

260,5

Місцеві податки і збори

39,1

Інші надходження

221,4

Разом

2360,6


Таблиця Ж.5

Структура податкових надходжень до зведеного бюджету по Дніпропетровській області за 2002 - 2004 роки

Таблиця Ж.6

Надходження податків до Зведеного бюджету по Дніпропетровській області Розвиток теорії непрямого оподаткування за 2005 рік, млн. грн.

Вид податку

% частка

Сума

податку на прибуток підприємств

50,22

3499,3

податку з доходів фізичних осіб

23,31

1623,9

частині прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету

7,85

547,1

платі за землю

6,76

471,2

платежах за користування надрами

1,97

137,4

збору за забруднення навколишнього середовища

1,47

102,2

єдиному податку для суб'єктів малого підприємництва

1,38

96,5

інші надходження

7,04

490,2

Разом

100,00

6967,71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


rostovskoj-oblasti-postanovlenie.html
rot-front-babaevskij-krasnij-oktyabr-gmoskva.html
rotacionnaya-pech-cimav-tsr-15cp.html